Радість сонцепоклонника

Радість сонцепоклонника


Автор: Доброслав Добровольський

Язичницьке світобачення незмірно ближче до осягнення вселенських таїнств, аніж пізніші книжкові релігії і філософські трактати. За глибиною проникнення в Сакральне воно випереджало і передбачало усі наступні наукові досягнення. На лице – дивне співзвуччя найдавніших міфів з новітніми уявленнями про Світобудову. У міру християнізації таємний зміст прадідівських заповітних звичаїв втрачається, інші обряди стають незрозумілими. Язичництво як народна релігія йде в підсвідомість, в область “забобонів”… Зрозуміти людину, що належала до сонячної, героїчної епохи, вкрай важко. Вона мислила і чинила не так, як ми, – і це ставить істориків у глухий кут. “Наївність”, “обмеженість”, “нелогічність” язичницького світорозуміння є такою тільки з точки зору сучасної збоченої свідомості. Від тих часів дійшли до нас не самі таїнодії, а лише декорації та маски. Слідом за найбільшим дослідником первісної культури А. Леруа-Гураном можна сказати, що “ми намагаємося відновити п’єсу, не бачивши її, по порожній сцені”. Проте історична наука грунтується не тільки на сумі кабінетних знань, а й на геніальній інтуїції, яка завжди є таємницею окремих високообдарованих особистостей, таких як Гвідо фон Ліст, які прозрівали події минулих століть через споглядання РІДНОЇ ПРИРОДИ, що була для наших пращурів СВЯТИЛИЩЕМ.

Обряди, що проводились колись на лоні Природи, залучали її в магічну взаємодію: біомагнетичні струми, що циркулюють у колі споріднених істот – людей, звірів, квітів, дерев, лісових духів – утворювали єдине чуттєво-силове поле. Відомо, що людина, котра знаходиться у збудженому стані, випромінює особливу психічну енергію, тисячократно множачись в соборному обрядовому трансі. Тоді уява, прагнення і воління людей, згуртованих однією всепоглинаючою Ідеєю, знаходять власне життя і навіть карбуються на навколишньому середовищі, подібно до того, як світло, впливаючи на фотоплівку, утворює приховане, невидиме до прояву зображення (воно є, але його не видно). Пагорби, ліси, долини, камені, взагалі матеріальні об’єкти здатні нагромаджувати, зосереджувати і зберігати сліди душевних поривів – людських вібрацій, а потім віддавати їх іншим людям, співзвучно налаштованим. Ці “відеозаписи” можуть бути сприйняті не тільки деякими ясновидицями, але й особливо чутливими натурами, які можуть подумки заглибитися в далечінь часів, зануритися в споглядання Природи. Їм вдається деколи “прочитати” літопис минулого душевними очима. Звичайні люди – це завжди наслідувачі. Геніальні дилетанти – Творці.

Геній самобутній: він нікого не наслідує і його наслідувати неможливо. Творчість починається там, де закінчуються правила. Геній сам погано знає, як творить. Лише владний внутрішній голос говорить йому: “Ти повинен робити це! Ти і тільки Ти!” І немає для нього на світі нічого достовірнішого за це віще передчуття. У збуджено-всепоглинаючому стані стираються грані між свідомістю та підсвідомістю: свідоме мислення продовжується й у ві сні, а несвідома діяльність здійснюється наяву. За словами Велимира Хлєбникова, “Девій Бог” – його п’єса з язичницьких часів, “виникла як чиста імпровізація в процесі безперервних листів без єдиної поправки, на що пішло 12 годин”. Справжній Геній – це, перш за все ЩИРИЙ, піднесений дух. Це – живий докір “злиденних духом”, що викликає тому у них заздрість і злість. Бути знаменитим не те ж саме, що бути великим. Швидше навпаки. “Великі проходять непоміченими”,сказав Лао-Цзи. Величезна більшість людей не відрізняють думку блискучу від думки глибокої, дотепних парадоксів Ейнштейна від велетенської мощі Канта, модного Фрейда від мудрого Тойнбі, кокетство Кафки від страждань Ніцше, талановитого Висоцького від геніального Єсєніна. Талановитими можуть бути і куплетисти, і артисти, і шахісти, і дантисти, і аферисти. Слово “талант” означало спочатку гроші (26,2 кг срібла). Талановита людина – це досконалий ремісник, не більше. Геній – щось якісно інше. Тут – дар згори. Талант керується розумом, генія – відвідують Музи. Талант – протилежність генію. Талант самовдоволений, Геній – вічна незадоволеність собою. Талант пихатий, Геній – честолюбний. Талант має ціну, Генія купити неможливо, бо він за самою своєю суттю не в змозі лицемірити, брехати іншим і собі.

Перш за все, треба відкинути плоский християнський погляд на історію, як на розвиток від дикості до цивілізації. Про Золотий (тобто кам’яний) Вік людського благоденства свідчать заповітні перекази всіх народів. Глибина проникнення древніх мудреців в сутність буття недоступна для сучасної людини. Це перед ними схилявся Чжуан-Чжоу, найбільший мислитель і провидець сивої давнини: “О, як досконалі були люди давнини! Вони були рівні святим і мудрецям, чисті як Небо і Земля …”. “Стародавні, – стверджує Платон у “Філеб “, – були кращими нас і мешкали ближче до Богів”. Новітні відкриття нейропсихології підтверджують, що первісна людина володіла неабиякими здібностями і мозком, структурно таким же, як мозок Геракліта або Піфагора. Інакше їй не вдалося б створити настільки високорозвинену культуру, не вистачило б багатьох ділянок, що забезпечують надзвичайно складну роботу мови, здатності до символічного мислення і умовисновків, що стосуються найбільш абстрактних закономірностей Світобудови. Так, те був чудовий зразок тілесної і моральної досконалості; Людина в повній мірі, з душею дитини, міццю атлета і розумом філософа. З утвердженням християнства розумовий прогрес став розумітися як придбання нових знань з метою поневолення Природи, її нищення. Мисливець кам’яного століття знав не з менше нашого; тільки знання його були – ширші! ВОЖДІ-ВІДУНИ, керували спорудженням грандіозних святилищ Сонця, пересували кам’яні брили силою волі на відстані, подібно до того, як це в мініатюрі іноді відбувається під час психокінетичних дослідів. Їм зовсім було байдуже, переміщати чи хустку вагою в 5 грамів, чи моноліт вагою в 50 тонн, – різниця тут не якісна, а всього лише кількісна і тому несуттєва, що залежить від душевного стану людини, її нервово-магнетичної сили і вольової установки, впливу оточуючих, погоди, космобіологічних даних і багатьох інших зрозумілих і незрозумілих причин. “Людині кам’яного віку – незрозумілій, очорненій і недооціненій” – цими словами присвячував своє дослідження мегалітів всесвітньо відомий засновник астроархеології Дж. Хокінс. Розум і почуття нашого далекого Пращура були настільки ж непрості, як і наші нинішні, а в духовно-моральному відношенні він незмірно нас перевершував. Кожен самостійний, неупереджений історик повинен, перш за все, відчути, що таке ЯЗИЧНИЦЬКА ДУХОВНІСТЬ, перш, ніж щось досліджувати.

Язичник відчуває кровно-духовну спорідненість з усім живучим. Це творче, піднесене почуття – СВЯЩЕННА ЗАХОПЛЕНІСТЬ, саме в такій самовідданій, безоглядній любові до Життя черпали волхви чудодійні сили. Їм не потрібні були затхлі церкви-склепи, чиї стіни відокремлювали їх від Матері-Природи, вони – жадали злитися з Нею. Вони не складали долоні, а простягали їх до Сонця, приймаючи дихання благодаті. Вони не докучали Небу своїми благаннями, вони лише славили красу земного, (народна самоназва “слов’янин” означає “славлячий”, тобто “славій”). Вони покладалися на Природу так само, як дитя вірить Матері. І у вчинках своїх вони керувалися не “страхом божим”, а СОВІСТЮ – непідкупним внутрішнім мірилом добра і зла. Це і є непідробна ДУХОВНІСТЬ. Єдиний неписьмовий спосіб передачі священних Знань – це перетворення їх у обряди і звичаї. Тому, до стародавніх звичаїв слід ставитися з великою повагою, бо в них закріплений досвід сотень поколінь, відображені заповіти і настанови Пращурів. Це і є СПРАВЖНЯ КУЛЬТУРА. Знання про минуле свого народу язичники черпали не з рукописних вчених праць, а з потужного життєдайного джерела – народної пам’яті. Довгими зимовими вечорами діти слухали біля багаття і вогнища оповіді про славні діяння далеких Предків; подорослішавши, проходили обряди посвяти в світ дорослих і самі відтворювали в барвистих обрядах-іграх ці діяння. Те, що ми називаємо мистецтвом, було для тих людей дійсним життям, а не маскарадних ряженням. До народної культури був причетний кожен: не можна було не знати пісень, переказів, закличок, величань, голосінь… Кожен учасник хороводних свещеннодійств ставав на час чарівником-заклинателем. Вищою метою священних Обрядів було досягнення єднання з Духами-Покровителями. Власне, релігія у споконвічному значенні слова і є з’єднання. Стародавні обряди на відміну від штучних церковних, були і є ЖИВІ за змістом і здійснювалися з повним розумінням їх глибинного сенсу: через зовнішнє пізнавати внутрішнє, через символи проникати у невидиме. Символи – не просто малюнки для позначення, не голі абстракції, на кшталт горезвісного “??чорного квадрата” і не плоди людської уяви.

Справжні символи, що зберігають таємниці Світобудови – НЕРУКОТВОРНІ. Коло, спіраль, меандр, зигзаг, свастика – породження самої Природи, ЇЇ ІДЕЇ! Всі стародавні народи, окрім юдеїв, вшановували Сонце-подавача СВІТЛА, ЖИТТЯ, РАДОСТІ. Слов’яни обожнювали Ярила: найяскравішим (в буквальному сенсі) знаменням вічного кругооберту Життя є рух БЕЗСМЕРТНОГО І Непереможного Сонця. Одним з священних Обрядів сонцепоклонників був давньоруський хоровод. Хороводне коло уособлювало видимий круговий рух Верховного Світила по небосхилу, що відбиває обертання Землі навколо Сонця. Сонце, крім добового, володіє річним рухом. Цей уявний річний круговий шлях Сонця серед зірок астрономи назвали екліптикою. А на Русі хоровод називався ще Колорік, тобто сонячним роком. Сонцепоклонники кам’яного віку, будувавші мегалітичні храми, володіли такими силами і здібностями, які й не снилися нашим сучасникам. Кромлехи і менгіри з немислимою, дивовижною точністю, незмірно перевищували будь-які потреби в сільськогосподарському календарі, і були орієнтовані на СОНЦЕ. Найважливішим їх призначенням було визначити і відзначити з граничною точністю час найбільших урочистостей – двох сонцестоянь і весняного рівнодення. Головний напрям Стоунхенджа і інших мегалітів – на точку сходу Сонця в день літнього сонцестояння: спіймати на приціл очі Бога – перші промені життєдайного Світила, насичені в ці миті особливої ??чудодійною силою.

Між Предками і нащадками існує певна взаємотурбота, взаємозалежність: Предки чекають і вимагають шанування, а нащадки отримують від Предків підбадьорення і допомогу. Зв’язок між людьми і Духами-Покровителями встановлюється і підтримується за допомогою свещенних Обрядів, зокрема, обрядом “треби”. Предкам покладався перший кусень свіжоспеченого хліба, перший ковток домашнього пива. Безкровні випаровування жертовного частування прокладають місток – зв’язок на той світ (обряд цей дожив до наших днів у вигляді обов’язкової поминальної братчини та стопки для небіжчика). Особливе значення для встановлення такого зв’язку мало волосся. Саксон Граматик писав, що жерці Святовита Арконського не стригли ні волосся, ні бороди. У північних сагах назвати будь-кого безбородим – означало образити. Ранні християни і “отці церкви” Августин, Євсевій та ін ув’язували “долговласіє” язичницьких жерців і відунів, наприклад Аполлонія Тіанського, з чарами. Давньоруське слово “волхв” схоже з “волосистістю – волохатий”, в билинах діє князь-волкодлак. Руські князі-виродки, які прийняли хрещення, перш ніж стратити волхвів, виривали їм бороди. Жінки брали участь в обрядах тільки з розпущеним волоссям. Ще у Овідія Медея “власи, розпустивши, як то вакханок обряд …”. Перше заплітання коси було першою дівочою посвятою. Косником називалися червоні стрічки-обереги, які вплітали в косу. Під час весілля косу розплітали, що так само було обрядовим дійством. Відрізати у дівиці її красу – русу косу означало її збезчестити (стрижена дівка). Дівоча коса пов’язана з дівством: довге волосся на голові – таке ж виключно людське придбання, як і дівоча пліва.

Пліва ця спростовує теорію Дарвіна, згідно якої придбані протягом життя властивості і зміни можуть передаватися у спадок. Незліченні покоління жінок народжують дітей за умови розриву дівочої пліви, – і все-таки дівчатка народжуються із збереженням її. Хлоп’ячий обряд посвяти називався “постриги”: в три роки хлопчика постригали, віддалючи волосся Вогню, і вперше саджали на коня. Пізніше, ставши воїном, він кидав у живий Вогонь локон свого волосся, присвячений служінню Роду і зобов’язував Чурів-Пращурів брати участь у своїй долі, нерозривно пов’язаній з долею народу. Тож, як жити сучасному міському язичнику, який ходить по асфальту, задихається в залізних обіймах машинної цивілізації? Як не зрадити Вірі Предків? Як наповнити життя неминучим свещенним змістом? Зумій скинути все нашароване і повернутися до Самого Себе – до своєї Душі! Ти повинен жити своїм життям, і тільки так Ти доб’єшся Перемоги! Якщо у Тебе є біблія – негайно спали її. Якщо у Тебе немає біблії – знайди її і спали. Ти зробиш добру справу, і до Тебе прийде Успіх і Радість. Якщо Ти хрещений, то змий цю скверну і відразу відчуєш величезне полегшення. Не дарма незаросле кістковою тканиною місце входу РІДНИХ СВІТЛИХ СИЛ, сполучає новонародженого з РОДОМ, називається – “тім’ячком”.

При чорномагічній операції “хрищення” попи замазують тім’ячко непроникною, наговореною рідиною, насильно перекриваючи доступ благодатним впливам Роду. Змий цю заразу на світанку чудової Купальської ночі, коли роса володіє особливою цілющою, очисною силою. Роса, як і тала вода – це “дівоча”, “новонароджена” вода, чудові біоактивні властивості молекул якої залишаються загадкою для науки. Причастися цієї вологою, викупайся в росистому лузі під променями висхідного Ярила – і тяжкий хрест безвиході звалиться з Твоїх плечей. Язичництво це, перш за все, стан душі, стан Природи. Цьому неможливо навчити. Кожен повинен відчути це сам. Все, що можна зробити для тих, хто жадає припасти до джерела – це повідати про шляхи до нього. Це важкий шлях, але на ньому немає невдач, а є лише щаблі сходження. Кожне прикладене зусилля вже є успіхом. Тому, хто напився живої води, більше не потрібна логіка і філософія, різні математичні мудрування і докази власної правоти. Йому потрібна ОДНА ЛИШ ПРИРОДА. Посередників між людиною і Природою бути не може. Язичники не потребують попів-сповідників, бо при спілкуванні з Природою все нечисте, збиткове, смердюче само собою залишає не тільки нашу свідомість, а й наше несвідоме.

Одне лиш споглядання зеленого листя, просто споглядання, слухання, нюх земної краси – вливає в душу тиху радість і витісняє потік бредових думок. Ти радієш не від того, що мислиш, а від того, що ВІДЧУВАЄШ СВІТ! Природа дарує нам по дитячому-невигадливу РАДІСТЬ БУТТЯ, а ця радість вже сама налаштовує наше здоров’я, просвітлює внутрішній погляд і викликає містичні переживання, що ототожнюються зазвичай з релігійним екстазом. Людина починає відчувати наявність у ній душі, безсмертної і невичерпної, і її безмежних сил і можливостей. В Індії такий стан називають – саторі. Раптово, натхненням осягає людина найвищі моральні цінності. Повчання відунів, раніше абстрактні або незрозумілі, знаходять раптом ЖИВИЙ СЕНС. І першою ознакою успіху будуть благодатні СЛЬОЗИ РАДОСТІ… Життя – це найбільший дарунок. Зумій ним розпорядитися гідно. Зробити зло – зарубати гілку, дерево – легко, тому що зло є всього лише руйнуванням добра… Здійснити добро – посадити деревце – важче, бо добро твориться. Ще важче посадити дерево не тільки заради практичної користі і краси, “не заради хитрості, не заради мудрості”, а на ДОБРУ СПРАВУ. ТОЖ, ТВОРИ ДОБРО І БУДЕШ ЖИТИ В РАДОСТІ! ПОТРІБНО ЛИШЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ПРАМАТЕРІ-ПРИРОДИ – вона почує й відповість у знаках! СЛАВА РОДУ! СЛАВА ДУХАМ! Добровольський Олексій Олександрович (1938-2014)

Джерело: http://spadok.org.ua/tradytsionalizm/radist-sontsepoklonnyka

джерело

Коментарі ()

  Ви маєте авторизуватись, щоб залишити коментар.

  КОШИК

  Усього: 13000 грн.

  Оформити замовлення Оформити замовлення

  зв'язатися з нами

  Вкажіть ваші дані і ми зв'яжемося з вами, також можете зателефонувати або надіслати повідомлення!!!

  viber whatsapp telegram

  авторизація