Світогляд, богорозуміння РПК

Світогляд, богорозуміння РПК


Як слов'яни розуміють Бога?
Слов'яни розуміють Бога як найвищу істоту. З Богом ототожнюється Природа, Всесвіт. Найвищій Бог є єдиний і багатопроявний, кожний із Його проявів має своє ім'я і образ. Кожний Бог слов'ян має чітку прив'язку до природної сутності, тобто відбувається уособлення проявів Природи через мітологічні персонажі. Такий світогляд відрізняється від біблійного віровчення, де боги і святі діють як окремі від Природи істоти, хоча первісно ця прив'язка існувала. Багатопроявність Божественної сутності отримала у слов'ян велику кількість імен Богів, і, відповідно, множину слова «Боги». Серед імен слов'янських Богів є багато найменувань одного і того ж Божества, які можуть виявитися давніми епітетами, а пізніше стали сприйматися як власні імена.

Чи є Руська Православна Віра багатобожжям?
Православні рідновіри вірять у єдиного і багатопроявного Бога – Рода Всевишнього, Творця Всесвіту, який об'єднує в собі все його розмаїття. Тому культ Роду є найбільш виправданим, бо він поєднує чоловіче і жіноче начала, а також їхніх дітей. В більш ширшому розумінні Род (Рід) – це все твоє плем'я однодумців, які поєдналися в спільну державу, і вони є за вірою братами і сестрами. Тому оця невидима сила, що нас поєднує і є Всеосяжним Богом-Творцем. У чоловічому прояві – він Батько Сварог, а в жіночому – Рожаниця, у войовничому стані – Перун, у господарському – Велес і т. п. Тому і кажуть рідновіри, що Бог – єдиний і багатопроявний.

Як у Руській Православній Вірі розуміють Всесвіт?
Люди уявляли Всесвіт у вигляді величезного Світового Яйця. Все Яйце називаємо Родом Всевишнім Люди на Землі представляють Рід земний, він є відображенням Всевишнього. Рід поділяється на чоловіка і жінку та їхніх дітей. З верхньої частини Світового Яйця твориться Твердь Небесна – Батько-Сварог, з нижньої – Твердь Земна – Мати-Рожаниця (Родань, Рогань), з жовтка породжується їхній син – Сонце-Дажбог, з білка донька – Вода-Мокоша. Сонце і Вода є братом і сестрою, і одночасно нареченим і нареченою (тобто вони нарікаються братом і сестрою). Це поєднання у вигляді жовтого і синього кольорів відображено на державному прапорі Русі. Між Небом і Землею існує повітря – Стрибог.
Батько-Сварог запліднює Матір-Землю, вона випускає Води і породжує Сонце. Воно проходить Небом, як життєвим шляхом, і вмирає, заходячи до лона Матері-Землі, а зранку знову воскресає. Так постала віра в непереможне і вічне життя.

В багатьох віруваннях є поняття Трійці в різноманітних формах і тлумаченнях. Чи існує поняття святої Трійці в Рідній Вірі?
Предки наші вірили, що Всесвіт складається з трьох світів: світу духовного, священного – Прави, світу проявленого, земного буття – Яви, та світу потойбічного – Нави. Всі світи взаємопов'язані і всі впливають на наш Рід в минулому, сучасному і майбутньому. Символом трьох світів є Світове Дерево, яким в наших краях переважно виступає Дуб. Його крона – світ Прави, стовбур – Яви, коріння – Нави. Подібно до дерева розташовуються рамена восьмикінцевого православного хреста.

Яке значення рідновіри надають Державному гербу України?
Тризуб (Триглав, Трійця) є прадавнім духовним і державним символом Русі-України. Він символізує поєднання Яви, Нави і Прави. В іншому розумінні Триглав позначає Рід – Чоловіка, Жінку і Дитину, у такому образі бачимо Великий Герб Русі-України.
Як розподіляються Боги згідно Триглава?
Праворуч стоїть Дажбог, що уособлює Сонце, ліворуч – Мокоша-Вода, а посередині Перун – Бог прі. Це боріння відбувається між Білобогом і Чорнобогом, що підтримує Всесвіт і творить вічне коло життєоновлення, від того день змінюється на ніч, а літо на зиму і навпаки. А своєрідна боротьба між чоловіком і жінкою породжує нове життя – лялю-дитину, тому Бога кохання Леля вважаємо проявом Перуна. Згідно цього розташування чоловік символізує Яву, жінка – Наву, дитина – Праву.

Кажуть, що Перун також бореться з Велесом, чи це можна побачити на Триглаві?
Верхня частина середнього зуба відображена у вигляді пера позначає Перуна, а нижня у вигляді яйця чи ядра, який відповідає Богові Ондеру (Індрі). В яйці бачимо образи Велеса – перевернуту п'ятикінцеву зірку, а також символи тура, овена. Весь середній зуб має форму булави – це чоловіче начало, а двозуб має форму чаші – жіноче лоно. Булава ще розкладається на списа (або копіє) – знаряддя Перуна і сердечко – символ Велеса (його роги одночасно можуть позначати жіноче лоно). Отримуємо відомий символ: спис чи стріла пронизує сердечко, що одночасно позначає єднання чоловіка і жінки. Також можна розглядіти, як ця стріла-спис б'є між роги Велеса, який ототожнюється у весільному обряді з батьком нареченої. А сам Перун-воїн має захопити його двір, тому і вступає з ним у битву.
Триглав, як бачимо, має багато значень.

Яке відношення Тризуб (Триглав) має до князя Володимира?
Княжий знак Володимира прийнятий за герб України-Русі. Мітологічно князь Володимир символізує вечірнє Сонце, що заходить у світові води, його так і називають у старинах Володимир Красне Сонечко. Тому Триглав символізує ще сокола або голуба, що падає до низу. Це якби Дух Божий, що зійшов на землю до людей. Володимир за ім'ям близький і до Велеса – бога багатства і опікуна нижнім світом. Коли Сонце заходить, то перетворюється на Місяць – потойбічне Сонце, що має інше ім'я Василь. Тому князь є правитель на землі, що посланий Богом, а його знак – це символ влади.

Кажуть, що на Триглаві-Тризубі можна прочитати «Воля». Чи є там ще якісь надписи?
Дійсно, на Триглаві вважають зашифровані деякі слова в монограмі пов'язаній з князем Володимиром. Упізнаються знайомі нам сучасні літери і деякі давні, що вийшли з ужитку. Колись складові Триглава мали ієрогліфічне значення і послугували для створення літер сучасного алфавіту. Триглав є святознаком, який мав певне богослужбове використання і був важливим засобом збереження і передачі знань і мудрості.

Існує суперечка яким має бути прапор України – синьо-жовтим чи жовто-блакитним. Який з прапорів є правильним?
Обидва варіанти прапора є правильними, але мають різне значення. Склалася основна думка, що прапор символізує золоте пшеничне поле під синім небом. А ось згідно світогляду Сонце (жовтий колір) днює в кроні Світового Дерева, а Вода (синій колір) тече в його коріннях. У цій позиції прапор – жовто-синій. Але коли Сонце сідає у світові Води, то кольори замінюються місцями, Дерево перевертається. Дехто намагається подати це за негативне явище і вважає, що подібне розташування приносить біди державі. Насправді Бог створив Світ подвійним, де Білобог і Чорнобог між собою б'ються, але й кожен виконує своє призначення. Тому спускаючись в потойбіччя Сонце (чи чоловік) якби потрапляє в свою хату і поєднується із жінкою. Могила, хата, храм, селище, держава ототожнюються із жіночим лоном. Це місце спокою, сну, споглядання, стабільності, миру. Мирне Сонце ушановувалося нашими предками, серед Богів чи легендарних героїв можна назвати: Миробога, Радогоста, Володимира, Мамая та ін. Коли Сонце зранку виходить із хати-лона у похід (на війну, працю), то кольори знову змінюють позицію, а це вже рух, ярість, творчість. Тризуб-Триглав символізує Сокола, що падає донизу, тобто синьо-жовтий прапор і Тризуб мають відповідність і символ державності. Якщо ми хочемо змінити прапор, то потрібно змінювати і позицію Тризуба.

Чи є родоначальники у русинів?
Кожен народ має легенди про своїх родоначальників, в більшості ці особи є мітологічними. Велесова Книга розповідає про отця Богумира і його дружину Славуну (Славу). У них були доньки Древа, Скрева і Полева (від них пішли племена деревлян, кривичів і полян), а також сини Сіва і Рус (відповідно племена сіверців і русів). Після отця Богумира був отець Орій із своїми синами Києм, Щеком і Хоривом. Багато наших імен закінчується на «слав» або «мир», тим самим підкреслюється походження від родоначальників Русі Богумира і Славуни.

Чи жили колись ці родоначальники?
Дехто намагається вирахувати дати життя і довести історичність Богумира і Орія. Насправді сама Велесова Книга дає нам підказки, що за своїм ім'ям і діями Богумир має уособлювати Миробога – Сонце, що заходить, а Орій, що діє після нього, – Сонце, що сходить, тобто відповідає Ярилові. Від отця Орія ми називаємося орійцями або арійцями.

А чому ми себе називаємо слов'янами?
За переказами Велесової Книги ми походимо від Славуни (Матері-Слави), жони Богумира, які є родоначальниками слов'янських племен: «Ми потомки роду Славуни» [ВК,6г,8], «То бо ми маємо імено Слави» [ВК,8(2)]. Ця Слава ототожнюється із богинею Зорі, що провіщає Сонце і співає Йому славу. Тому назва «слов'яни» може походити від славлення – богослужби, де прославляється Бог: "…славуни-руси, які Богам славу співають, і тако суть славуни тому." [ВК,8(2)], «Якщо славії ми речені, ніколи не просили нічого. Славу речемо, се бо те молитву творячи.» [ВК,24а], "…і стали славні від славлення Богів наших" [ВК,24в]. Як бачимо, є цілком логічні пояснення виникнення назви «слов'яни» так і слов'янського світогляду.

Світовит Пашник,
Волхв РПК

svit.in.ua/kny/Pashnyk.htm
джерело

Коментарі ()

  Ви маєте авторизуватись, щоб залишити коментар.

  КОШИК

  Усього: 13000 грн.

  Оформити замовлення Оформити замовлення

  зв'язатися з нами

  Вкажіть ваші дані і ми зв'яжемося з вами, також можете зателефонувати або надіслати повідомлення!!!

  viber whatsapp telegram

  авторизація